O mare parte a populaţiei din Regiunea Vest nu are acces facil la serviciile sanitare de calitate din cauza dificultăţilor financiare şi de transport. Pe fondul unei subfinanţări perpetuate, baza tehnico-materiala si managementul sistemului pentru unităţille sanitare si de interventie in situatii de urgenta este de slabă calitate, cu efecte dramatice asupra sanatatii populatiei si sanselor de supravietuire in situatii de urgenta datorate timpilor mari de interventie si echiparilor neadecvate.

În acest context, prin asocierea celor patru judeţe din Regiunea Vest, a luat fiinţă ADIVEST – ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. Principalele atribuţii ale ASOCIAŢIEI sunt:

  • îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  • îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
  • prevenirea şi facilitarea intervenţiei în caz de dezastre;
  • implementarea proiectelor cu finanţare internă, externă sau mixtă care să conducă la funcţionarea unui sistem regional de coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.