Buletine si Anunturi

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE 2024 

DA SB 2023

DI SB 2023

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE 2023 

di 2022 adivest

da 2022 adivest

26.09.2022 – ROHU72 – ANUNT ACHIZITIE DIRECTA SERVICII SUPORT ORGANIZARE EXERCITII TACTICE TRANSFRONTALIERE 

Anunt - 26092022 ANUNT

Caiet de sarcini - 26092022 CAIET DE SARCINI

Formular contract - 26092022 FORMULAR CONTRACT SERVICII

Formulare de completat ( format editabil) - 26092022 FORMULARE DE COMPLETAT

 

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2022 

Declaratie interese SB 2022 web

Declaratie avere SB 2022 web

 

PROIECT RORS283

22.10.2021

LANSARE ACHIZITIE ( PRAG SINGLE TENDER) SERVICII SUPORT ORGANIZARE EXERCITII TACTICE

invitatie generala

rors283_servicii suport

PROIECT ROHU72 – ANUNTURI ATRIBUIRE CONTRACTE

În data de 27.10.2023 a fost încheiat contractul de servicii cu numărul 06, avînd drept obiect servicii de transport autorizat, cu societatea SIMPLICITY SRL; valoare contract 22.389,30 lei, TVA 0,00 lei; achiziție directă

În data de 21.10.2022 a fost încheiat contractul de servicii cu nr. 7, având drept obiect servicii suport pentru organizarea exercițiilor tactice transfrontaliere, cu societatea SIMPLICITY SRL; valoare contract 117.016,27 lei din care 18.683,27 lei TVA; procedura aplicată achiziție directă.

In data de 03.12.2020 a fost incheiat contractul de servicii cu nr. 14, avand drept obiect realizarea de evenimente de formare profesionala si ridicare a constientizarii publice, cu societatea ASTORIA M2 SRL; VALOARE CONTRACT – 74.500 LEI, LA CARE SE ADAUGA TVA; PROCEDURA APLICATA – ACHIZITIE DIRECTA.

In data de 12.03.2020 a fost incheiat contractul nr. 6, avand drept obiect servicii de promovare proiect, cu societatea Lary Advertising SRL; valoare contract 35.119,12 lei la care se adauga TVA; procedura aplicata – achizitie directa.

In data de 11.09.2019 a fost incheiat contractul nr. 1, avand drept obiect furnizarea de echipamente IT si software, cu societatea Dante International SA; Valoarea contractului este de 35.281,25 lei fara TVA, respectiv 41.984,69 lei cu TVA inclus; Procedura aplicata – achizitie directa;

In data de 18.09.2019 a fost finalizata achizitia de licente sistem de operare si procesare documente, din catalogul SICAP, valoare totala fara TVA 7320.00 lei; procedura aplicata – achizitie directa; ofertant castigator – EXPERT ZONE SRL

In data de 19.09.2019 a fost finalizata achizitia de licente de antivirus, din catalogul SICAP, valoare totala fara TVA 458.82 lei; procedura aplicata – achizitie directa; ofertant castigator – SC INFOCENTER SRL.

In data de 18.10.2019 a fost finalizata achizitia unui SUV; procedura aplicata achizitie directa, anunt SICAP; ofertant castigator – RMB CASA AUTO TIMISOARA; valoare contractata fara TVA – 82.563,00 LEI;

ROHU72 – ANUNTURI ACHIZITII 

ROHU72 – ACHIZITIE DIRECTA SERVICII SUPORT ORGANIZARE EXERCITII TACTICE TRANSFRONTALIERE 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST) invită operatorii economici interesaţi să participe la achiziţia directă de servicii suport pentru organizare aplicaţii (exerciţii) tactice  în cadrul proiectului “Cross-border network for disaster resilience and emergency situations risks management (CBN)”EMS CODE : ROHU 72, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V A România-Ungaria 2014-2020.

Valoarea maximă a contractului este de 101.746,83 lei fără TVA

Durata contractului: de la data semnării până la 31.12.2022.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire va fi aplicat doar ofertelor admisibile, care îndeplinesc cerinţele minime formulate prin caietul de sarcini.

Data limită de depunere a ofertelor: 05.08.2022.

Ofertele se vor depune prin email, documentele fiind semnate şi scanate la rezoluţie bună. Documentele se pot trimite şi semnate electronic cu un certificat digital calificat (dar acest lucru NU este obligatoriu). Ofertele se pot trimite/depune şi în original la următoarea adresă: Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr 19, ap. 7. Orele de lucru ale AC sunt: 07.00 – 15.00

Adresa de email către care se trimit ofertele: officeadivest@gmail.com

Ofertantului situat pe primul loc după evaluarea ofertelor i se va solicita, anterior semnării contractului, depunerea următoarelor documente: certificat privind lipsa obligaţiilor restante la Bugetul de stat şi respectiv Bugetul local, certificat ONRC pentru participare la licitaţii.

Ofertanţii vor completa formularele puse la dispoziţie de autoritatea contractantă.

Ofertanţii pot adresa solicitări de clarificări, prin email, la adresa mai sus menţionată, până în data de 01.08.2022. Autoritatea Contractantă va răspunde o singură dată la toate solicitările de clarificări primite, prin publicarea pe pagina proprie (ataşat prezentului anunţ) a răspunsului, cel târziu în data de 02.08.2022.

Ataşate prezentului anunţ: Anunt PDF, Caiet de sarcini PDF, formulare (format editabil), formular contract PDF.

rohu72 ad anunt scanat

rohu72 ad caiet de sarcini scanat

rohu72 ad formular model contract

formulare de completat final

 

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2021 

Declaratie interese SB 2021 web

Declaratie venit SB 2021 web

Incepand cu August 2019, ADIVEST implementeaza proiectul RORS 283 – mai multe detalii mai jos 

http://www.cjcs.ro/campanie-de-constientizare.php

http://www.cjcs.ro/data_files/content/files/tsr%20CJCS%20modificat_1.mp4

http://www.cjcs.ro/data_files/content/files/spot%20promo%20radio%20cjcs%20rors%20283.wav

http://www.cjcs.ro/proiecte-in-derulare-detaliu.php?pr=86

Incepand cu luna Mai 2019, ADIVEST implementeaza proiectul ROHU72 – mai multe detalii mai jos:

rohu72 info

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE 2020 

declaratie interese SB 2020 pub

declaratie avere SB 2020 pub

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2019

declaratii avere si interese SB 2019

 

PROIECTE ADIVEST REGIO, POR

PROIECT ADIVEST ETAPA A 3-A

ADIVEST 3 feb 2015 BI

PROIECT ADIVEST ETAPA A II -A BULETIN INFORMATIV IUNIE 2014

ADIVEST 2 IUNIE 2014 BI

PROIECT ADIVEST ETAPA i

2013 2 BI - Buletin info proiect Iunie 2013

Buletin info proiect ADIVEST 01 2013

Buletin info proiect ADIVEST 07 2012

Buletin info proiect ADIVEST FEBRUARIE 2012

Buletin info proiect ADIVEST Iulie 2011

Buletin info proiect ADIVEST OCTOMBRIE 2010

Postat in | Lasa un comentariu

Lasa un Comentariu