Scopul asociatiei

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru situaţii de urgenţă

Obiectivele asociatiei

  • Îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  • Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
  • Prevenirea şi facilitarea intervenţiei în caz de dezastre;
  • Implementarea proiectelor cu finanţare internă, externă sau mixtă care să conducă la funcţionarea unui sistem regional de coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Obiectivele de perspectiva ale asociatiei

  • Extinderea domeniului de activitate al ADIVEST pentru alte domenii de interventie de interes regional, complementare atribuţiilor ADR Vest, cum ar fi:
  • Planificare teritorială regională (elaborare PATR – Plan de amenajare a teritoriului regional;
  • Elaborarea programului strategic regional ca şi instrument de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Vest, România;
  • Extinderea domeniilor de promovare si implementare a proiectelor de interes regional pentru infrastructura rutieră, turism, infrastructura de afaceri, promovare regională, mediu, etc.