INFORMARE PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE PROIECTULUI REGIONAL IMPLEMENTAT DE ADIVEST CU SUSTINEREA JUDEŢELOR ASOCIATE ALE REGIUNII VEST

“Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, etapa a 2-a, în Regiunea 5 Vest”

 

Programul de finanţare: Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;

Nr. contract de finanţare – 3251 / 04.07.2012;Cod SMIS – 38455;

Durata de implementare: 04.07.2012– 04.07.2014;

Buget total3.054.959,48  lei, din care finanţare nerambursabilă2.205.000,00 lei;

Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);

Beneficiar de grant: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST;

Indicatori realizați proiect:  În urma implementării proiectului, numărul unităţilor mobile de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Vest a crescut de la 60 unităţi la 64 unităţi ( creștere de 6,66 %).  

Timpul mediu estimat de răspuns al unităţilor mobile se va reduce, după cum urmează:

 • în zonele rurale: de la 28 minute la 25 minute (reducere de 12 %);
 • în zonele urbane: de la 13 minute la 11 minute (reducere de 18,18%).

„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest” - Etapa 1

COORDONATE PROIECT

 

 1. Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
 2. Nr. contract de finanţare – 673 / 10.03.2010;
 3. Cod SMIS – 13464;
 4. Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;
 5. Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
 6. Beneficiar de grant: – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST;
 7. Buget total: 51.810.919,91 lei.
 8. Perioada de implementare: 10.03.2010 – 10.09.2013, 42 de luni.

Acţiuni majore finalizate:

 

-          Echipa de proiect nominalizată;

-          Graficul de implementare elaborat;

-          Dosar achiziţii publice pentru servicii de consultanţă în domeniul managementului implementării proiectului;

-          Contract pentru realizarea serviciilor de consultanţă în domeniul managementului implementării proiectului semnat;

-          Dosar achiziţii publice pentru servicii de editare şi tipărire materiale de informare şi publicitare;

-          Contract  pentru realizarea serviciilor de editare şi tipărire materiale de informare şi publicitare semnat.

-          Derularea procedurii de achiziţie servicii de auditare proiect;

-          Contract pentru realizarea serviciilor de auditare proiect semnat;

 

Promovare proiect:

-          Seminar lansare proiect realizat;

-          Extrase de presă după seminarul de lansare – 3 buc;

-          8 conferinţe de presă derulate; 2 / județ;

-          14 comunicate de presă / buletine informative avizate şi publicate;

-          Extrase de presă online după organizarea evenimentelor de promovare – aproximativ 35;

-          Materiale de promovare realizate – 1000 de pliante, 1000 de mape personalizate, 45 autocolante;2500 de fluturași; 1000 de cduri inscriptionate;

 

Demararea şi derularea procedurii de achiziţie echipamente:

 • Realizarea documentaţiei de atribuire şi lansarea procedurii;
 • Stabilirea Comisiei de Evaluare şi Adjudecare Oferte;
 • Deschiderea şi evaluarea ofertelor depuse pe cele 8 Loturi;
 • Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 8 semnat la 23.02.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 7 semnat la 5.04.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 6 semnat la 5.04.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 4 semnat la 7.04.2011;
 • Revizuirea  şi publicarea documentaţiei de atribuire  şi a anunţurilor de participare (reluarea procedurilor pe Loturile 1,2 şi 5);
 • Revizuirea şi publicarea documentaţiei de atribuire şi a anunţului de participare pe Lotul 3 ( deschiderea ofertelor a fost programată pe 05.03.2012);
 • Deschiderea şi evaluarea ofertelor pe Loturile 1,2,5, atribuirea contractelor;
 • Contract de furnizare echipamente pentru Lotul 5 semnat la 21.11.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pe Lotul 1 semnat la 7.12.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pe Lotul 2 semnat la 7.12.2011;
 • Contract de furnizare echipamente pe Lotul 3 semnat la 24.04.2012;

 

Livrarea şi repartizarea echipamentelor:

 • În data de 28.07.2011 au fost recepţionate:
 1. centrul mobil de comandă şi control echipat şi dotat – Lot 8;
 2. 5 ambulanţe de reanimare – Lot 7;
 3. 4 ambulanţe de prim ajutor – Lot 8;
 • În data de 14.10.2011 au fost recepţionate:
 1. 4 autospeciale pentru descarcerări grele – Lot 4.
 • În data de 6.09.2012 au fost recepționate 2 autospeciale de cercetare CBRN ( Lot 3);
 • In data de 9 si 10.10.2012 au fost receptionate ultimele 2 autospeciale de cercetare CBRN ( Lot 3);
 • În data de 31.10.2012 au fost receptionate 11 autospeciale complexe de interventie ( Lot 5);
 • În data de 03.01.2013 au fost recepționate 14 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă;
 • În data de 31.01.2013 au fost recepționate 2 autospeciale pentru intervenție la accidente colective și salvări urbane;

Tipurile de echipamente, precum şi distribuţia acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:

 

Echipamente   specifice

TIMIŞ

CARAŞ SEVERIN

HUNEDOARA

ARAD

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (14 buc) DP1 Timisoara

DP2 Timisoara

DP Lugoj

SP Sannicolau MareDP Resita

DP Caransebes

SP OravitaDP Deva

DP Hunedoara

DP OrastieDP Arad

SP Bârzava

SP Sebiş

SP IneuAutospeciale de intervenţie la accidentele colective şi pentru salvări   urbane (2 buc)DP Lugoj  DP AradAutospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)      (4 buc)

DP1 Timisoara

DP Resita

DP Deva

DP AradAutospeciale pentru descarcerări grele  (4 buc)DP LugojDP Caransebes

DP Deva

DP AradAutospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea   asistenţei medicale de urgenţă

(11 buc)DP2 Timisoara

DP Lugoj

SP Sannicolau Mare

DP Resita

SP OravitaDP Deva

DP Orastie

DP PetrosaniDP Arad 1

 

SP Bârzava

GP Chişineu CrişAmbulanţe de prim ajutor

(4 buc)DP Lugoj

GI BozoviciPI Baru MareSP Sebiş

Ambulanţe de reanimare

(5 buc)DP2 Timisoara

DP Lugoj

SP Moldova NouaDP Deva

DP AradCentru de comandă şi control echipatTimişoara   TOTAL = 44 + centru de comandă şi control echipat

13 + centru de   comandă şi control echipat

9

10

12

 

 

Instruirea personalului de specialitate:

 

Echipamente specifice

Personal

TIMIŞ

CARAŞ SEVERIN

HUNEDOARA

ARAD

Autospeciale   pentru descarcerări grele

15

15

15

15

Ambulanţe   de prim ajutor

56

36

6

6

Ambulanţe   de reanimare

56

36

6

6

Centru   de comandă şi control echipat

12

Autospeciale   CBRN

15

16

12

22

Autospeciale   complexe de intervenție

41

18

75

41

Autospeciale   pentru lucrul cu apă și spumă

42

45

75

49

Autospeciale   de intervenție accidente colective și salvări urbane

20

12

Total – 763

257

166

189

15