PROIECT MIS ETC CODE 1238 

FISA PROIECT

IPA 1283 FISA PROIECT

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest-Etapa a 3 a

Cod SMIS – 50103

Data semnării contractului  30.06.2014.

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare 30.06.2014

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare 31.12.2015