Organele de conducere, administrare şi control ale ADIVEST:

- Adunarea Generală
- Consiliul Director
- Comisia de Cenzori

ADUNAREA GENERALĂ
Este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori ai Asociaţiei şi are rolul de a asigura realizarea obiectivelor acesteia.

CONSILIUL DIRECTOR
Este organul cu rol de execuţie a hotărârilor Adunării Generale

DIRECTORUL EXECUTIV
Asigură conducerea curentă a Asociaţiei
Este desemnat de către Consiliul Director
Execută sarcinile încredinţate de către Consiliul Director
Reprezintă şi angajează Asociaţia, pe baza împuternicirii Consiliului Director.

COMISIA DE CENZORI
Este organul care asigură controlul financiar al Asociaţiei