PROIECT MIS ETC CODE 1283

INFO 1283 12 2016

IPA 1283 FISA PROIECT

INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI REGIONAL IMPLEMENTAT DE ADIVEST

CU SUSTINEREA JUDEŢELOR ASOCIATE ALE REGIUNII VEST

“Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, etapa a 3-a, în Regiunea 5 Vest”

 

Programul de finanţare: Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;

Cod SMIS – 50103;

Durata de implementare: 30.06.2014 – 30.06.2016;

Buget total3.347.702,40 lei, din care finanţare nerambursabilă 3.280.748,35 lei;

Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);

Beneficiar de grant: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST;

În urma derulării proiectului au fost achiziționate două autospeciale complexe de intervenție pe șenile cu capacitate mărită de trecere ( beneficiari finali fiind Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele Hunedoara și Caraș – Severin), două autospeciale pentru lucrul cu apă  și spumă ( beneficiari finali fiind Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele Timiș și Arad), respectiv două autospeciale complexe  de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă minimală ( beneficiari finali fiind Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele Hunedoara și Caraș – Severin). Personalul specializat al ISU-urilor din Regiunea Vest ( optzeci și opt de angajați) a fost instruit pentru utilizarea noilor echipamente.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine utilizând următoarele date de contact:

 

ADIVEST: B-dul Revoluţiei din 1918, nr.17;Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596;

officeadivest@gmail.com;www.adivest.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României”