ADIVEST – MIS ETC CODE 1283

INFO 1283 12 2016

ADIVEST ETAPA 3

Obiectivul general

Crearea premiselor necesare creşterii calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore prin imbunatatirea infrastructurii, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Vest, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.

Obiectivul specific

Pornind de la obiectivul general al proiectului obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

      Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii  de dezvoltare Vest prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

      Îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente, a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență  care să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populatiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp mai scurt,  prin achizitionarea urmatoarelor echipamente:

  • Autospeciala complexa de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale (2 buc)
  • Autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică (2 buc)
  • Autospeciale complexe de intervenție pwe șenile cu capacitatea mărită de trecere (2 buc.)