ADIVEST (Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru managementul situatiilor de urgenta) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere. Actul Constitutiv al asociaţiei a fost redactat la data de 02.03.2009, iar asociaţia şi-a început activitatea începând cu data de 25.06.2009, pe durată nedeterminată. Este interzisă desfiinţarea ei înainte de 31.12.2020. Sediul social se află în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr.17. Patrimoniul iniţial al ADIVEST a fost de 40.000 RON, constituit din contribuţia în numerar a fiecărui asociat cu suma de 10.000 RON.

MEMBRI FONDATORI

  • Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Bvd. Revoluţiei nr. 75, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean
  • Judeţul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie Nr. 1, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean
  • Judeţul Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean
  • Judeţul Timiş cu sediul în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean

PREZENTARE ADIVEST